software-fuer-errichter-es2000

Uitbreidingen - Aanvullende tools

Geniale uitbreidingen voor uw es2000-oplossingen

Wilt u nóg meer uit uw es2000-softwareoplossingen halen en op een individuelere en gestructureerdere wijze werken? Dan hebben wij precies de juiste aanvullende tools voor u!

Aanpassen

De velden op formulieren aanpassen

Aangezien eserp/esoffice is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, bevatten sommige formulieren bepaalde velden die u niet nodig hebt. Met de aanpasmodule kunt u deze formulieren zelf vormgeven en bijvoorbeeld niet-verplichte velden verbergen. U kunt ook velden binnen een gebied of het formulier verplaatsen om de lelijke blanco stukken van verborgen velden te vermijden. U kunt zelfs volledige tabbladen verbergen.

U hebt de volgende aanpassingsmogelijkheden:

 • Velden weergeven en verbergen
 • Bewerkingsmogelijkheden van velden beperken
 • Velden individueel labelen
 • Tips en helpteksten toevoegen en bewerken

U kunt de aanpassingen toewijzen aan gebruikersprofielen die u kunt instellen voor verschillende medewerkers, groepen en/of vestigingen. Zo past u de formulieren voor elk functiegebied aan het personeel aan.

Verplichte velden

Verplichte velden specificeren

Vaak is het noodzakelijk om bepaalde informatie altijd beschikbaar te hebben in een gegevensverzameling. Als deze informatie echter ontbreekt bij het invoeren van de gegevens, dan is het meestal lastig om deze later alsnog te verkrijgen. Daarom kunt u verplichte velden specificeren die bij het invoeren van gegevens ingevuld moeten worden. Als deze velden niet ingevuld zijn, dan kan de gegevensverzameling niet opgeslagen worden. U kunt ook uw eigen foutmeldingen definiëren die een gebruiker te zijn krijgt als velden niet zijn ingevuld. U kunt de verplichte velden in een formulier ook een kleur geven zodat deze opvallen. Als u de verplichte velden hebt gespecificeerd, dan gelden deze ook voor bestaande gegevensverzamelingen. Deze dienen dan bij de volgende wijziging ingevuld te worden.

Workflow

Gestructureerde workflows

U kunt workflowbeheer gebruiken om gestructureerde processen en werkstappen voor uzelf en uw medewerkers te specificeren voor bepaalde terugkerende taken. De vrijgaveworkflows zijn beschikbaar voor zakelijke transacties zoals offertes, bestellingen, facturen en creditnota’s. Via workflowbeheer wordt de voltooiing (vrijgave) van de afzonderlijke werkstappen of processtappen bewaakt. Nadat een workflow is gestart, moeten de aangewezen medewerkers alle processtappen van de workflow één voor één worden voltooien. Bij het boeken van een zakelijke transactie kunnen de medewerkers en teams vrijgavetaken aanmaken. De vrijgave kan vervolgens stapsgewijs plaatsvinden. Wanneer een processtap is voltooid, start de volgende gespecificeerde stap automatisch. Deze wordt dan doorgestuurd naar de verantwoordelijke medewerker. De verantwoordelijkheden voor afzonderlijke processtappen van de workflow kunnen ook toegewezen worden aan speciale workflowteams. Deze kunnen naar wens samengesteld worden rondom één hoofdverantwoordelijke. Bepaalde processtappen kunnen gekoppeld worden aan van tevoren bepaalde goedkeuringspunten (zoals het boeken van offertes, orders en facturen). De desbetreffende procedure kan dan alleen in gang gezet worden als het bijbehorende workflowitem voltooid is. Bijvoorbeeld: een orderbevestiging kan pas geboekt worden als de berekening is goedgekeurd.

Meertalige labels

Meertalige gebruikersinterfaces

Als voor de programma-interface een andere taal dan Duits vereist is, dan kan dit met de meertalige labelfunctie gerealiseerd worden. De formulieren, tabbladen, etiketten en berichten worden weergegeven in de desbetreffende taal. De vertalingen zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Spaans. De programma-interface wordt weergegeven in de taal die als taalcode voor de medewerker is opgeslagen. De benamingen worden beheerd in een databasetabel, individuele aanpassingen zijn mogelijk. De stamgegevens, referenties en documentteksten kunnen naast de landstaal in een willekeurig aantal andere talen aangemaakt worden. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de tekst van een offerte in een andere taal in te voeren en een taal toe te kennen aan een adres.

Document II

Documentmanagementsysteem (DMS) met meer opties

Het documentmanagementsysteem met versiebeheer en full text-zoeken zorgt voor gedetailleerde opslag en dat alle bestanden sneller terug te vinden zijn.

 • Documenten indexeren met behulp van Microsoft Windows Search Index
 • Full text-zoeken in machineleesbare documenten
 • Versiebeheer en toegangsgeschiedenis van documenten
 • Snel scannen van documenten met automatische procestoewijzing

Leadmanagement

Efficiënte aansturing van acquisitieprocessen

Een lead is een kans voor een bedrijf om producten of diensten te verkopen. Leadmanagement maakt een gerichtere en efficiëntere aansturing van acquisitieprocessen mogelijk.

 • Leadkwalificatie
 • Leadbrononderzoek
 • Interesse-ontwikkeling
 • Vragenlijsten
 • Een lead doorgeven naar opportunitymanagement

Opportunitymanagement

Aansturing van het volledige verkoopproces

Een opportunity kan beschouwd worden als het middelpunt van een verkoopproces waaruit activiteiten, aanbiedingen en orders kunnen voortvloeien.

 • Nauwgezette observatie en evaluatie van verkoopinteresse
 • Weergave van verkoopcyclus
 • Registratie van prognosegegevens
 • Overzicht van de organisatiestructuur middels een stakeholdermap en organigram in het Buying Center
 • Weergave van de zogenaamde ‘opportunity-pijplijn’
 • Vragenlijst voor een objectieve evaluatie van de waarschijnlijkheid van een verkoop

Interfacepakket

 • GFT-koppeling (bestellingen)
 • eswawi-koppeling (bestellingen, leveringsadvies, artikelgegevens, facturen, orderbevestiging)
 • OpenTrans-bestelformaat (exporteren)
 • LUUTA Box (importeren van systemen)
 • GAEB (diversen)
 • Berekening in Excel importeren
 • Materiaalinterface (o.a. DATANORM)
 • ITScope
 • Roosters uit Excel exporteren
 • MT940 (digitale rekeningafschriften)

Dashboard

Alle bedrijfskengetallen in één oogopslag

Let op:
een MS SQL-server is vereist voor Microsoft SQL-evaluaties.

Voorwaarden:

 • .NET Framework in versie 4.7.2
 • Windows Server 2016
 • MS-SQL-server
 • esweb Office
 • esweb Reports

MSSQL Server Reporting Services zijn vereist voor het genereren en gebruiken van de individuele evaluaties.

Vraag nu!

Vul gewoon het formulier in en wij doen de rest!

  Ich bin*:  An welchen Erweiterungen haben Sie Interesse? *

  Anzahl der Mitarbeiter *

  Ihr Gewerk *

  Wie haben Sie von uns erfahren? *

  es2000-jetzt-anfragen