Colofon

es2000 Errichter Software GmbH

Informatie en identificatie van de aanbieder overeenkomstig de Telemediengesetz (TMG, Duitse wet op de elektronische media).

es2000 Errichter Software GmbH
Otto-Vesper-Straße 6
49078 Osnabrück (Duitsland)
Telefoon (centrale): +49 541 4042-0
Fax (centrale): +49 541 4042-222
E-mailadres: info(at)es2000.de
Website: www.es2000.de
Btw-nr.: DE 117 652 894
Amtsgericht (kantongerecht) Osnabrück HRB 16996

Directie:
Klaus Enke, Christian Mieth

Redactie: Verantwoordelijke voor de inhoud (conform §5 van de Telemediengesetz – TMG, Duitse wet op de elektronische media): Klaus Enke

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website conform § 55, lid 2 van de RStV. (Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland – nationale omroepovereenkomst in het verenigde Duitsland) zijn de heren Klaus Enke en Johann Beenen-Hawranek, Emmericher Weg 12, 47574 Goch, Duitsland.

Concept/design/programmering:
es2000 Errichter Software GmbH
Otto-Vesper-Straße 6
49078 Osnabrück (Duitsland)

Telefoon: +49 541 4042-0
Fax: +49 541 4042-222
E-mailadres: info@es2000.de
Homepage: www.es2000.de

Opmerking: Deze colofon is ook van toepassing op de volgende socialemediakanalen:

Facebook: https://www.facebook.com/es2000-Software-für-Errichter-102683552072069
Twitter: https://twitter.com/es2000_software
Youtube: https://www.youtube.com/c/es2000
Instagram: https://www.instagram.com/es2000_software/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/es2000
XING: https://www.xing.com/pages/es2000errichtersoftwaregmbh

Juridische vermelding:
es2000 Errichter Software GmbH gebruikt beeldmateriaal van www.istock.com.

Alle informatie en details op deze website zijn zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Deze informatie is een dienst en dient niet als vervanging van een persoonlijk advies. Noch de exploitant van dit internetaanbod, noch derden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit.

Alle informatie wordt uitsluitend verstrekt ter informatie van de bezoekers van de website. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Voor websites van derden waarnaar op onze website via een hyperlink wordt verwezen zijn de respectievelijke aanbieders verantwoordelijk. De exploitant van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites van derden. Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom nemen wij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op alle gelinkte pagina’s op onze website en nemen wij de inhoud van sites van derden niet over als de onze. Deze verklaring geldt voor alle links op onze website en voor alle inhoud van de pagina’s waarnaar de op onze website vermelde banners en afbeeldingen leiden.

Bovendien kan onze website zonder medeweten van de exploitant via een hyperlink zijn verbonden met een andere website. De exploitant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de presentatie en eventuele verbindingen met websites van derden.

Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen. Aan de in deze documentatie beschreven onderwerpen kunnen geen rechtsvorderingen worden ontleend. De inhoud en de structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het reproduceren van inhoud of gegevens – met name voor het gebruik van teksten en voor het delen van teksten of beeldmatieraal – is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant en diens partners vereist. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur mag de inhoud noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd en/of gepubliceerd of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

Alle persoonsgegevens worden in principe vertrouwelijk behandeld. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens en individuele gegevens houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse federale wet betreffende gegevensbescherming) en de Telemediengesetz (TMG, Duitse wet op de elektronische media). U kunt te allen tijde schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking of de doorgifte van uw gegevens, ook voor marketingdoeleinden, door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar bovenstaand adres. U kunt ook te allen tijd uw toestemming intrekken.